Vremea la:
azi /      maine /
Curs:
EURO: 4,4549       USD: 3,2121
 
Login primari
 
Am uitat parola
 
 

Detalii sesizare


Sesizare pentru primaria Pitesti, judetul Arges

Postata de: Gogoi Marius Lucian
La data: 09 August 2017
Tip: Reclamatie
Cod: 109520
< Inapoi la sesizari
Printeaza aceasta sesizare!
Trimite unui prieten

Buna ziua. Conform facturii atasate am achizitionat un auto de la un operator economic, care nu datoreaza impozit pe mijloc de transport intrucat se incadreaza in art. 469 alin. (1) litera o) din Codul Fiscal. Avand in vedere prevederile punctului 10 Instructiuni de aplicare din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1069/2016 privind REMTII, si autovehiculele exceptate de la plata impozitelor se inscriu in registru REMTII.
MI S-A REFUZAT INSCRIEREA IN REGISTRU REMTII PE MOTIV CA AUTOVEHICULUL NU ESTE LUAT IN EVIDENTA LA PRIMARIA PITESTI!!!

VA ROG SA LUATI MASURI PENTRU APLICAREA CORECTA A PREVEDERILOR INVOCATE MAI SUS!!!

DOAMNA FRUMUSELU DE LA IMPOZITE SI TAXE LOCALE REFUZA INSCRIEREA IN REMTII A AUTO DIN FACTURA DIN MOTIVUL DE MAI SUS.

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA MI SE REFUZA INMATRICULAREA DE CATRE DRPCIV A AUTO INTRUCAT DOAMNA FRUMUSELU REFUZA INREGISTRAREA IN REMTII CONTRAR PREVEDERILOR LEGALE, IMI VOI REZERVA DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE PENTRU ABUZ IN SERVICIU!!!
ASTEPT UN RASPUNS CAT MAI URGENT!!!

MULTUMESC!

Documente / Imagini:

2026 vizualizari
+ SHARE   


Raspunsul primarului

21 August 2017

 

        Urmare  sesizarii formulate  va comunicam urmatoarele:

   -  Potrivit art.468 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excep?ia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

    (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

<LLNK820003064311100001>

-          Potrivit art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:

    a) …………;

    b) …………;

       ………….

    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

    - Potrivit pct. 108  din Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ,pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, operatorii economici, comercianti auto sau societati de leasing care au mijloace de transport înregistrate ca stoc de marfa prezinta, dupa caz, urmatoarele:

    a) proces-verbal de reintrare în posesie a vehiculului înscris ca marfa pe stoc - în copie;

    b) declaratie de inventar;

    c) extras din situatiile financiare care dovedesc înscrierea pe stoc;

    d) dovada radierii din circulatia pe drumurile publice;

    e) o cerere de scoatere din evidentele fiscale;

    f) copie a actului de înstrainare-dobândire catre un operator economic care are ca obiect de activitate reciclarea/vânzarea pieselor rezultate din dezmembrarea mijlocului de transport si/sau a oricarui alt act doveditor al recunoasterii daunei totale de catre asigurator sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat catre un operator specializat în dezmembrarea si reciclarea vehiculelor, în cazul mijlocului de transport declarat dauna totala.

    -  Potrivit art.471 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

  - Potrivit pct. 101 alin .(1) si alin(2)  din Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul fiecarui organ fiscal al comunei, al orasului, al municipiului, dupa caz, se instituie si se conduce Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse înmatricularii/înregistrarii, denumit în continuare registru.

     În cazul unui proprietar, persoana fizica sau persoana juridica, de mijloc de transport care face obiectul înmatricularii/ înregistrarii în România si care înstraineaza/dobânde?te mijlocul de transport prin oricare dintre modalit??ile prev?zute de lege, organul fiscal are obliga?ia înregistr?rii actului de înstr?inare-dobândire în registrul prevazut la alin.(1).

   - Potrivit pct.10 din Ordinul nr. 1069 / 2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite ?i taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12015   227 10 201   0 18>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12016     1 20 301   0 31>Hot?rârea Guvernului nr. 1/2016, in Registrul de eviden?? a mijloacelor de transport supuse înmatricul?rii/înregistr?rii  se înregistreaz? ?i mijloacele de transport pentru care nu se datoreaz? impozitul pe mijloacele de transport sau care sunt scutite de acest impozit, dup? caz, ?i care sunt supuse înmatricul?rii/înregistr?rii.

 

          Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru inregistrarea mijlocului de transport  WW Bora cu serie sasiu WVWZZZ1JZ3W232370, in evidenta fiscala si  in Registrul de eviden?? a mijloacelor de transport supuse înmatricul?rii/înregistr?rii , este necesar sa depuneti la Primaria Municipiului Pitesti, intrarea B, camera M9, Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport aflate in proprietatea persoanelor juridice la care veti anexa urmatoarele documente:

-     Actul de dobandire a mijlocului de transport sus mentionat, in original si doua fotocopii ale acestuia, cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
-    
Certificatul de atestare fiscala, emis de autoritatile administrativ-teritoriale, pe numele vanzatorului, in fotocopie cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
-    
Cartea de identitate a mijlocului de transport sus mentionat, in fotocopie cu mentiunea “Conform cu originalul”;
-    
Documente prevazute la pct. 108  din Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  din care sa rezulte ca mijlocul de transport reprezinta stoc de marfa (asa cum sustineti dvs).- in fotocopie cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
-    
Act de identitate al asociatului/administratorului si al imputernicitului persoanei juridice, in fotocopie  cu mentiunea “ Conform cu originalul”;
-         
Imputernicire din partea persoanei juridice pentru reprezentant, semnata de asociat/administrator-in original.

Precizam ca in Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala la art. 18, referitor la imputerniciti, se mentioneaza urmatoarele:

     (1) În rela?iile cu organul fiscal contribuabilul/pl?titorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Con?inutul ?i limitele reprezent?rii sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, dup? caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedic? pe contribuabil/pl?titor s? î?i îndeplineasc? personal obliga?iile prev?zute de legisla?ia fiscal?, chiar dac? nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).

    (2) Împuternicitul este obligat s? depun? la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizat?. Revocarea împuternicirii opereaz? fa?? de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizat?.

    (3) În cazul reprezent?rii contribuabilului/pl?titorului în rela?ia cu organul fiscal prin avocat, forma ?i con?inutul împuternicirii sunt cele prev?zute de dispozi?iile legale privind organizarea ?i exercitarea profesiei de avocat.

    (4) Contribuabilul/Pl?titorul f?r? domiciliu fiscal în România, care are obliga?ia de a depune declara?ii la organul fiscal, trebuie s? desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care s? îndeplineasc?, în numele ?i din patrimoniul contribuabilului/pl?titorului, obliga?iile acestuia din urm? fa?? de organul fiscal.

    (5) Dispozi?iile alin. (4) nu se aplic?:

    a) contribuabilului/pl?titorului care are reziden?a într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spa?iului Economic European;

    b) contribuabilului/pl?titorului care are reziden?a într-un stat care este parte a unui instrument juridic interna?ional semnat de România ?i care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativ? în domeniul fiscal ?i recuperarea crean?elor fiscale.

 

    (6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile ?i reprezentan?ilor fiscali desemna?i potrivit Codului fiscal, dac? legea nu prevede altfel.

 

             De asemenea va comunicam ca pentru  scaderea din evidenta fiscala si din  Registrul de eviden?? a mijloacelor de transport supuse înmatricul?rii/înregistr?rii,  a mijlocului de transport  WW Bora cu serie sasiu WVWZZZ1JZ3W232370, ca urmare a instrainarii acestuia, potrivit facturii nr.47/14.07.2017 emisa de SC M&M Cars Luxuri SRL,  este necesar sa va adresati Compartimentului Certificate de atestare fiscala din cadrul Primariei Municipiului Pitesti (intrarea B-camera46).            


Documente atasate raspunsului


Comentarii facute la aceasta sesizare


Aceasta sesizare nu are nici un comentariu!Adauga un comentariu
Nume si prenume  
Email  
Comentariu  
Introduceti rezultatul (antispam):    5 + 4
Atentie! Trebuie sa aveti activate cookie-urile in browser pentru ca sistemul antispam sa functioneze corect.
   


 
Informatii din Argeş

Get Adobe Flash player


Get Adobe Flash player

 
 
Ultimele videouri Domnule Primar
 
 
Cauta sesizari
Sesizari din judetul:
 
 
Cauta dupa cuvantul:
 
Cauta sesizarea cu codul:
 
Primarii partenere
 
 
 
 
Copyright © 2019 DomnulePrimar.ro
Web Design - Direct Design