Vezi toate raspunsurile
07 Decembrie 2017 Stimate doamn? Iulia, Mul?umesc pentru sesizarea dumneavoastr?. Împreun? cu reprezentan?ii Poli?iei Rutiere vom face demersurile necesare pentru a stabilirea loca?iilor pentru eventualelo ... (Bistrita)
 
07 Decembrie 2017 Stimate doamn? Iulia, Mul?umesc pentru sesizarea dumneavoastr?. Împreun? cu reprezentan?ii Poli?iei Rutiere vom face demersurile necesare pentru monitorizarea zonei ?i stabilirea eventual ... (Bistrita)
 
07 Decembrie 2017 Stimate domnule Gheorghe Bumbu, Mul?umesc pentru sesizarea dumneavoastr?. Zona respectiv? este programat? pentru acest fel de interven?ii în urm?toarele dou? s?pt?mâni, în funec?ie de c ... (Bistrita)